Licencjonowanie oprogramowania


Całe oprogramowanie dostępne na Radioactive Pages is bezpłatne do zastosowań wyłacznie niekomercyjnych. W przypadku użycia do celów komercyjnych konieczne jest nabycie jednej z licencji opisanych poniżej. Wersja komercyjna wyróżnia sie nazwą licencjobiorcy (firmy, organizacji osoby prywatnej) osadzoną w binariach poświadczającą nabyte prawa do użycia w celach komercyjnych.
Licencje są udzielane na poszczególne stanowiska bądź też dla całych organizacji. W tym drugim przypadku ważna jest liczba maszyn na których wybrane oprogramowanie będzie instalowane.
W celu zasięgnięcia konkretniejszych informacji, proszę skorzystać z formularza kontaktowego bądź też wysłać zapytanie bezpośrednio na adres .

Dostępne produkty:


Nazwa Typ pakietu Typ licencji Cena
AsfBin

AsfBin
Binaria Per użytkownik 25 Euro
Per organizacja Do negocjacji
Wersja DLL Per organizacja Do negocjacji
Pełne kody źródłowe Per organizacja Do negocjacji
Wersje na zamówienie   Patrz sekcja Outsourcing.
Sposób nabywania licencji?
BinVote

BinVote
Binaria Brak FREEWARE
Sposób nabywania licencji?
SubCreator
do wersji 1.2

SubCreator
Binaria Brak FREEWARE

Sposób nabywania licencji:


Aby nabyć licencje na użytkowanie aplikacji w celach komercyjnych, bądź też licencji na używanie kodów źródłowych czy samych DLLi należy wysłać zapytanie korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając mejla bezpośrednio podając nazwę produktu, typ licencji, ewentualnie proszę podać liczbę maszyn, na których oprogramowanie będzie zainstalowane oraz proszę podać nazwę organizacji dla której licencja będzie wydawana w celu wstawienia jej do binariów licencjonowanej aplikacji.
Sposób płatności będzie przekazany w odpowiedzi wysłanej zwykle tego samego dnia.


W sprawie wersji dostosowanej wedle życzenia nabywcy proszę przejść do sekcji Outsourcing.

Licencje
Produkty

Jesteś zainteresowany sprzętemHi-End?
Przejdź do działu

Radioactive Audio Przejdź do Radioactive Audio
Radioactive Pages presents:  
Get Microsoft Silverlight
Radioactive Software... a small gear in Your Company's engine.
Język Angielski   Angielski
Język Polski   Polski