Licencjonowanie AsfBin 1.8.1Informacje o cenach:


Nazwa Typ pakietu Typ licencji Cena
AsfBin

AsfBin
Binaria Per użytkownik 25 Euro
Per organizacja Do negocjacji
Wersja DLL Per organizacja Do negocjacji
Pełne kody źródłowe Per organizacja Do negocjacji
Wersje użytkownika   Patrz sekcja Outsourcing.

Jak kupić


Aby nabyć licencje na użytkowanie aplikacji w celach komercyjnych, bądź też licencji na używanie kodów źródłowych czy samych DLLi należy skorzystać z formularza w sekcji Kontakt lub też wysłać zapytanie bezpośrednio na adres podając nazwę produktu, typ licencji, ewentualnie proszę podać liczbę maszyn, na których oprogramowanie będzie zainstalowane oraz proszę podać nazwę organizacji dla której licencja będzie wydawana w celu wstawienia jej do binariów licencjonowanej aplikacji.
Sposób płatności będzie przekazany w odpowiedzi wysłanej zwykle tego samego dnia.

W sprawie wersji dostosowanej wedle życzenia nabywcy proszę przejść do sekcji Outsourcing.


Dostępne pakiety narzędzia AsfBin


1. Pełna wersja komercyjna
Jest to pełna wersja źródeł zawierająca zarówno parser jak i generator plików ASF. Dodatkowo pakiet zawiera źródła wersji okienkowej AsfBin'a i wersji DLL. Całość jest tak przygotowana aby maksymalnie ułatwić proces integracji dowolnego projektu stworzonego w środowisku MS Visual Studio C++.
2. Wersja DLL plus pliki nagłówkowe
W tej opcji dostarczane są binarne wersje DLL AsfBin'a wraz z potrzebnymi plikami nagłówkowymi oraz pełne kody źródłowe aplikacji okienkowej AsfBin, tak aby zademonstrować to, jak prosta jest integracja dowolnego projektu z funkcjonalnością oferowaną przez AsfBin DLL.
3. Wersja z samymi binariami
Zawiera wyłącznie binaria, licencje oraz dokumentacje potrzebną do instalacji aplikacji.


Architektura narzędzia AsfBin


Poniżej został zaprezentowany fragment kodu demostrujący jak prosta może być obróbka plików ASF.
CAsfTape * pAsfTape = new CAsfTape;
DWORD dwStartTime = 0;
DWORD dwDuration = 360000;
pAsfTape->Append("C:\\INPUT\\source1.wmv");
pAsfTape->Append("C:\\INPUT\\source2.wmv", dwStartTime, dwDuration);
pAsfTape->Append("C:\\INPUT\\source3.wmv", 300000, 10550);

pAsfTape->Crop(dwStartTime, dwDuration);
pAsfTape->RemoveStream(1);
pAsfTape->SaveAs("C:\\OUTPUT\\out1.wmv");
Cała idea działania biblioteki AsfBin opiera się na koncepcji wielościeżkowych taśm, które mogą być sklejanie, cięte lub zapętlane tak jak to można robić z taśmą magnetofonową. Ponieważ faktyczne przetwarzanie sampli ma miejsce dopiero na samym końcu, czyli podczas zapisu "taśmy" do pliku, wszelkie operacje wykonywane są bardzo szybko. Dodatkowo optymalizowana jest liczba wszelkich operacji odczytu i zapisu do pliku. Każda operacja wymagająca dostępu do sampli (ramek) pliku będzie oczywiście wymagać dokonania analizy pliku, tzw. wewnętrznego poindeksowania pliku, ale tylko w niezbędnym przedziale czasowym. Indeks zarządzany przez AsfBin jest przechowywany w pamięci w postaci skompresowanej, co powoduje, że możliwa jest obsługa plików mających do 32 milionów ramek w jednym strumieniu. Indeksowane są wyłącznie poprawne ramki, a cały proces naprawy ramek oraz omijania rejonów uszkodzonych pliku wejściowego odbywa się w sposób niewidoczny z poziomu interfejsu AsfBin'a, dlatego też obróbka plików jest dla programistów bardzo łatwa i nie wymaga skomplikowanej obsługi błędów. Innym plusem wewnętrznego indeksowania na żądanie jest całkowita niezależność od indeksu pliku, który większości odtwarzaczom multimediów jest konieczny do prawidłowego działania wyszukiwania/przechodzenia do podanego czasu. Kluczowe klasy biblioteki AsfBin reprezentujące czy to taśmę (CAsfTape) czy też pojedynczy plik ASF (CAsf) wyposażone są w dwa mechanizmy do obsługi zdarzeń takich jak np. rozpoczęcie czytania, przeczytanie pakietu czy zapis ramki. Są to funkcje wirtualne oraz funkcje zwrotne, zwane jako funckje callback. To znacznie poszerza wahlarz możliwych zastosowań oraz umożliwa ścisłą integracje z instniejącym projektem.

Asfbin

Jesteś zainteresowany sprzętemHi-End?
Przejdź do działu

Radioactive Audio Przejdź do Radioactive Audio
Radioactive Pages presents:  
Get Microsoft Silverlight
Radioactive Software... a small gear in Your Company's engine.
Język Angielski   Angielski
Język Polski   Polski