Wersje językowe Palabry


Tu dostępne są inne wersje językowe niedostępne w instalatorze Palabry.

Lista wersji językowych:

Nr Język Autor tłumaczenia Pobież
1 Japoński Potrzebny ochotnik :) W przygotowaniu
1 Hiszpański Potrzebny ochotnik :) W przygotowaniu

Jak przygotować własną wersję językową?


Jeśli nie ma jeszcze dostępnej twojej wersji językowej, to można ją bardzo łatwo samemu przygotować za pomocą zwykłego edytora tekstowego. Wystarczy przejść do katalogu gdzie jest zainstalowana Palabra (zwykle C:\Program Files\Palabra) a następnie do katalogu lang gdzie znajduję się pliki językowe. Wybierz jeden z plików językowych np. palabra.pl.lang) i otworz w dowolnym edytorze tekstowym wspierającym Unicode.

Fragment pliku palabra.pl.lang:
;-------------------------------------------
; Lessons group box
;
AppConfig.Text = str:Palabra - Niezawodne wspomaganie nauczania
AppConfig.gboxLessons.Text = str:Lekcje
AppConfig.lbChooseLessons.Text = str:Wybierz lekcję:
;
; 6 button group
AppConfig.btnAddNewLesson.Text = str:Nowa
?=Adds new empty lesson

Objaśnienia

 • Plik zawiera komentarze po znaku ";"
 • Tekst każdego elementu aplikacji jest opisany przez pare <UI control name> = <type>:<text>
  Przy czym jest tylko jeden typ obecnie rozróżniany - "str" oznaczający tekst Unicode.
 • Elementy w niektórych oknach (Konfiguracja, Edytor Lekcji) mogą być wyposażone w pomoc tzw. ToolTips.
  Aby je zdefiniować należy następną linię rozpocząć od znaków "?=" po czym wpisać tekst dodatkowej pomocy kontekstowej.
 • Nazwy elementów są rozdzielone kropkami i zwykle pierwszy jej człon oznacza nazwę formy (okienka),
  drugi oznacza nazwę elementu a trzeci właąciwość tego elementu (z reguły Text).
  Proszę zrócić uwagę, że nazwa elementu oprócz nazwy własnej posiada prefix, który oznacza typ danego elementu interfejsu użytkownika.
  Lista używanych prefiksów:
  gbox Group box (obramowanie z etykietą zwierające inne elementy)
  lb Label (etykieta)
  btn Button (przycisk)
  chk Check button (jak to się tłumaczy na polski? Odptaszacz? ;] )
  mi Menu item (pozycja w menu)
  rbtn Radio button (przycisk wyboru jeden z wielu opcji)
  tsi Tool strip menu item (w zasadzie to to samo co pozycja w menu)
 • Jeśli opis elementu zawiera tylko pierwszy i trzeci element to odnosi się do nagłowka okienka.
 • Niektóre pozycje są dodatkowo opisane w komentarzach

Po przetłumaczeniu plik należy zapisac pod nazwa palabra.<language_prefix>.lang, gdzie <language_prefix> to skrócona nazwa danego języka. Lista wszystkich dostępnych skróconych nazw znajduje się pod opisem klasy System.Globalization.CultureInfo z .NET Framework'a i jest dostępna tutaj.
Plik musi być umieszczony w tym samym katalogu co pozostałe pliki językowe.
Palabre należy uruchomić ponownie, aby można było ustawić nowy język.
Zalecam sprawdzenie czy wszystko zostało poprawnie przetłumaczone oraz czy tłumacznia nie są zbyt długie (np. czy mieszczą się na przyciskach).

W razie wątpliwości proszę o kontakt.

Jeśli chcesz, aby inni również mogli używać twojego tłumaczenia, prześlij je na adres z tematem "Palabra Lang".

Radioactive Pages presents:  
Get Microsoft Silverlight
Radioactive Software... a small gear in Your Company's engine.
Język Angielski   Angielski
Język Polski   Polski