AsfBin - narzędzia dodatkowe

Sekcja ta poświęcona jest różnym narzędziom powstałym na bazie kody asfbin'a, które oczywiście są związane z przetwarzaniem czy parsowaniem plików w formacie ASF.

AsfValidator

To narzędzie linii komend sprawdza czy podany plik jest zgodny i w jakim stopniu ze specyfikacją Advanced Systems Format (ASF) Rev. 01.20.02.
Wszystkie ostrzeżenia i błedy są raportowanie przez wartość wynikową narzędzia.

Narzędzie jest darmowe to celów ewaluacyjnych.


Użycie:

asfvalidator (-i|-in) <input_file> [-dur <expected_duration in s>] [-verbose] [-details] [-debug] [-noclean]
  • -verbose -details i -debug oznaczają poziom szczególowości informowania o błedach czy ostrzeżęniach od najniższego do najwyższego.
  • <input_file> jest ścieżką do pliku ASF do sprawdzenia.
  • <expected_duration in s> Spodziewany czas trwania pliku ASF. Można użyć części dziesiętnych. Strumienie audio i wideo są sprawdzanie osobno. Jeśli dystans między pierwszą a ostatnią ramką jest wiekszy niż podany czas spodziewany, wtedy błąd o kodzie 19 jest zwracany.
  • -noclean jeśli nie jest podany wtedy asfvalidator sprawdza czy wszystkie strumienie wideo zaczynają się od ramki kluczowej. Kod 22 zwracany jest w przypadku wykrycia takiej nieprawidłowości.

Przykładowe wywołania z linii komend:
  • asfvalidator -i myfile.asf
  • asfvalidator -i myfile.asf -details
  • asfvalidator -i myfile_is_30sec_long.asf -verbose -o out.asf -dur 30

Na wyjściu AsfValidator wyświetla informacje o poziomie zgoności pliku ze specyfikacją ASF począwszy od pełnej zgodności poprzez drobne i poważniejsze niezgodności aż do krytycznych błedów jeśli zostaną wykryte.

Poniżej znajduje się pełna lista kodów jakie może zwrócić AsfValidator:

0x10000000 (268435456)
Wewnętrzny błąd aplikacji.
0x10000001 (268435457)
Problemy z otwarciem pliku.
0x00000003 (3)
Plik jest urwany. Prawdopodobnie nie jest kompletny.
0x00000004 (4)
Obiekt nagłówka jest nieprawidłowo mały.
0x10000005 (5)
Wewnętrzny błąd aplikacji. Problemy z alokacją pamięci.
0x00000006 (6)
Napotkano błędny pakied danych.
0x00000007 (7)
Fragment (payload) pakied nie zawiera danych.
0x00000008 (8)
Napotkano nieprawidłowe dane w obiekcie nagłówka.
0x00000009 (9)
W nagłówku pliku nie znaleziono obiektu właściwości pliku.
0x0000000a (10)
W pliku jest więcej niż jeden header lub w ogóle go nie ma. Możliwe że nie ma obiektu danych.
0x1000000b (268435467)
Wewnętrzny błąd aplikacji.
0x1000000c (268435468)
Wystąpił błąd pisania do pliku.
0x0000000d (13)
Wykryto niekompletny obiekt. Dotyczy obiektów o zmiennej długości takich jak teksty
0x0000000e (14)
Nie odnaleziono spodziewanego obiektu w nagłówku ASF lub w pakiecie danych.
0x0000000f (15)
Wystąpił bład wewnętrzny podczas zapisywania pakietów.
0x00000012 (18)
Plik nie zawiera strumieni danych lub sample są chotycznie rozłożone w czasie.
0x00000013 (19)
Strumień wideo lub audio jest krótszy niż oczekiwano.
0x00000017 (23)
Próba zapisu do pliku tylko do odczytu.
0x10000018 (24)
Plik jest pusty lub tak mały, że nie może być zgodny z formatem ASF.
0x00000019 (25)
Nie odnaleziono spodziewanego sampla danych.
0x0000001a (26)
W przetwarzanym pliku brak jest jakichkolwiek strumieni danych.
0x0000001e (30)
Wewnętrzny błąd aplikacji. Błąd uporządkowania sampli.
0x00000020 (32)
Wykryto niezgodności z formatem ASF.

Wróć do góry
Radioactive Pages presents:  
Get Microsoft Silverlight
Radioactive Software... a small gear in Your Company's engine.
Język Angielski   Angielski
Język Polski   Polski